Wat is therapie?

Het woord Therapie komt uit het Grieks en betekent behandelen van ziekten of verlichting van symptomen. Maar wat mij betreft hoef je niet ziek te zijn om beter te worden. Therapie is stilstaan bij jezelf. Antwoorden vinden op levensvragen als: wat voor persoon ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten, wie ben ik ten diepste, hoe kan ik meer met mijn kern samenvallen in het dagelijks leven dat ik leid, hoe leid ik een betekenisvol leven?

Je kunt op zoek gaan naar meer verdieping in jezelf. Waarom doe, denk en voel ik me zo, welke patronen liggen daar aan ten grondslag? Patronen zijn altijd ontstaan omdat ze op een bepaald moment in je leven nodig waren. Het zijn eigenlijk sterk uitvergrote talenten, ten dienste van je overleving. Ze hebben je absoluut een dienst bewezen.

Wanneer deze patronen later niet meer effectief zijn, merk je dat je hier lichamelijk en/of geestelijk last van krijgt en is het tijd hier afscheid van te nemen. Dan kijk je met respect en mildheid naar hoe je ooit oplossingen hebt gevonden en hoe je nu je opties kunt verruimen.

Wanneer kun je denken aan therapie?

 • Als je last hebt van sombere of depressieve gevoelens of angstgevoelens
 • Als het leven je zwaar valt en je lichter, plezieriger in het leven wilt staan en wilt genieten van wat er is.
 • Als je last hebt van onverwerkte emoties omtrent jeugdervaringen
 • Als je last hebt van recente traumatische gebeurtenissen
 • Als je last hebt van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, slecht slapen, benauwdheid waar tot op heden geen medische verklaring voor gevonden
 • kan worden.
 • Als chronische pijn en vermoeidheid je in de weg zitten
 • Als je plezieriger wilt omgaan met elkaar binnen je partnerrelatie of als gezinsleden en je elkaar kwijt bent geraakt
 • Als je vastloopt in de communicatie met anderen

Trauma’s en de vorige generaties

Misschien herken je jezelf niet in een van de bovenstaande omschrijvingen. Mijn specialisme is te werken met mensen die niet weten wat er met hen aan de hand is en die vinden dat ze eigenlijk geen reden hebben om te “zeuren”, maar die toch last ervaren. Als je je hierin herkent, ga je met mijn hulp je familiegeschiedenis onderzoeken. Vaak blijkt dan dat jouw ouders, grootouders of voorouders geleden hebben en dat leed nooit hebben verwerkt.

Maar “Pijn die niet in de ogen gekeken is, wordt nooit begraven.”

Je kan zeggen dat je met een koffer sjouwt van de vorige generatie(s) die nooit open is geweest, misschien zelfs onzichtbaar is, en heel zwaar weegt. Het is belangrijk die zwaarte terug te geven aan degenen bij wie die hoort.

Etnische identiteit, leven in meerdere culturen

Door mijn Indische achtergrond heb ik ervaren hoe het is om te leven tussen twee culturen. In mijn vaderland én in mijn moederland was ik een buitenstaander. Ik heb dat met vallen en opstaan omgezet in leven met de rijke optelsom van twee culturen. Ik kan je goed helpen als je worstelt met transgenerationele problematiek en/of je etnische identiteit.

Ik kan je niet helpen indien er sprake is van

 • Ernstige problematiek op seksueel gebied, ernstige eetproblemen en /of ernstige verslavingsproblematiek
 • Psychiatrische aandoeningen waarbij langdurig intensieve psychiatrische behandeling is vereist

Meer lezen?
Professioneelbegeleiden.nl
De kracht van de familieziel
Karen Bruyn en Margriet Hermans
Vakblad TA Magazine Editie 2022-4 December

Hoe werk ik:

In mijn werk neemt de Transactionele Analyse (TA) een centrale plaats in: het is een theorie over de persoonlijkheid, communicatie en verandering waarmee je je zelfbewustzijn en zelfinzicht kunt vergroten. Zie ook 101 training in Portugal

Ik onderschrijf de filosofie van de Transactionele Analyse en bij mij ziet dat er zo uit:

Ik ben okay, jij bent okay: Mensen zijn gelijkwaardig en niet gelijk.

In mijn werk als therapeut heb ik diep respect gekregen voor de veerkracht van mensen om moeilijke situaties te verdragen, positief om te buigen en te blijven beschikken over sterke kanten.  Het ontdekken van de sterke kanten is een proces van samenwerking,  in een gelijkwaardig contact.

Dat betekent dat ik mijn mening  gevraagd en ongevraagd zal geven, maar het is niet aan mij om te bepalen wat die waard is…

Iedereen kan denken

Ik deel met jou een aantal  TA concepten. Deze vormen een gemeenschappelijk referentiekader bij het kijken naar en oefenen met bepaalde situaties. Dat betekent dat ik soms ook uitleg geef, maar ik beschouw jou als de deskundige over je eigen leven.

Iedereen kan veranderen

Het onhandige van mens zijn is dat je er eerst bent, en dat je vervolgens zelf moet uitvinden wat je bestemming is. Van jongs af aan geef je antwoord op de vraag: Wat moet ik met mensen als jullie in een wereld als deze? De logica waarmee je de antwoorden hebt bedacht, stammen uit je kindertijd. Dat betekent dat je beste keuze van vroeger, toen en daar, op dit moment veelal niet meer helemaal voldoet. Iedereen heeft zijn of haar eigen unieke stijl en het vermogen om op elk moment oude besluiten te veranderen en nieuwe besluiten te nemen.

Transactionele Analyse gaat goed samen met gedragstherapie. De technieken uit deze therapie helpen je om belemmerende gedachten op te sporen, uit te dagen, niet te geloven en te vervangen door helpende gedachten.

Via ACT, de derde generatie gedragstherapie, leer je om je gedachten te beschouwen als een niet aflatende stroom waar je niet mee hoeft samen te vallen. In het hier en nu zijn, mediteren en accepteren wat er is, leven volgens je waarden en datgene doen dat in overeenstemming is met die waarden, zijn onderdelen van de methodiek.

Acceptance and Commitment Therapie
Meer lezen… www.professioneelbegeleiden.nl

TA en Acceptance en Commitment Therapy
Het leven is makkelijker dan je denkt, en moeilijker als je denkt
Karen Bruyn
Vakblad TA Magazine, Editie 2020-01, maart

Het steeds niet begrepen en gezien worden stapelt zich op als een cumulatief trauma. Ernstige (eenmalige) schokkende gebeurtenissen laten ook traumasporen na;  sporen in onze geest, in onze emoties, in ons vermogen om vreugde en intimiteit te ervaren, en zelfs in ons gestel en in ons immuunsysteem. Trauma brengt schadelijke wijzigingen toe aan het hersengebied dat het gevoel van “leven” belichaamt en doorgeeft. Het alarmsysteem van de hersenen staat constant aan.

Intussen zijn we zo overprikkeld door alles wat er in onze leefwereld gebeurt, dat we 120.000 gedachten per dag hebben, waar het in de jaren 90 “nog maar” 80.000 gedachten waren.

Wanneer je zenuwstelsel onder druk staat, worden alle gevoelens die je ervaart uitvergroot. Het is gemakkelijk om overspoeld te raken door alles wat er om je heen gebeurt. Slapeloosheid, piekeren en het gevoel hebben dat je verstikt wordt zijn veel voorkomende klachten. Ook blijf je steeds tegen dezelfde problemen oplopen.

Ik maak gebruik van lichaamsgerichte therapie in combinatie met TA en de inzichten uit de neurobiologie en polyvagaaltheorie om herstel en heling teweeg te brengen.

In het contact dat we samen hebben valt van alles te beleven. Je kunt een bepaalde lichaamshouding aan nemen, je adem inhouden en het gezicht van iemand anders op mij plakken.

Deze “hier en nu” gebeurtenissen beschouw ik als informatie die ik aan je voorleg als ik denk dat je er wat aan hebt. Verder houden we ons soms bezig met wat er “toen en daar” in jouw leven was, voor zover dat relevant is voor de verbeteringen die je aanbrengt in je leven “nu en daar”, in jouw leefomgeving.

Geen mens leeft op een eiland. Zelfs als je geen enkel contact onderhoudt en compleet geïsoleerd zou leven, dan nog draag je de verhalen, uitspraken, meningen, verwijten, opdrachten van belangrijke anderen in je mee. Je gezin van herkomst is een verzameling van belangrijke anderen.

In het contact met familie en gezinsleden zitten bepaalde wetmatigheden: zo is er loyaliteit, de balans van geven en nemen, ordening. Verstoring in die wetmatigheden leidt er toe dat je moeite hebt met het innemen van jouw plek in de familie.

In ons volwassen dagelijks leven komen we overal “familieleden” tegen, in de persoon van de boze buurman, de baas, de sportleraar….en je therapeut. Ook daar vind je het dan lastig de juiste plek in te nemen. Je trekt bijvoorbeeld teveel verantwoordelijkheid naar je toe, maakt jezelf onnodig klein of zorgt ervoor dat je de zondebokrol krijgt toebedeeld.

Ik help je met jouw onderzoek naar de wetmatigheden in je familie van herkomst, zodat je ze (h)erkent en de weg vrij maakt naar autonomie en verbinding met anderen.

Ik maak gebruik van individuele life opstellingen met vloerankers en tafelopstellingen met duplopoppetjes om samen te onderzoeken welke patronen een rol spelen voor jou en waar mogelijk kansen tot verandering liggen.

Indien het niet mogelijk is om mijn praktijk te bezoeken, bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland,

geef ik ook online sessies.

Met enkele aanpassingen zijn alle methodieken waar ik over beschik, inclusief lichaams- en opstellingenwerk, ook van toepassing bij mijn online werk.

I first started working with Karen when I was in a very vulnerable place – she showed genuine empathy, and a lot of care. Karen guided me at my own pace on a very difficult journey of healing and I am now in a whole different place thanks to her. We had all of our sessions online and I honestly felt that she was in the same room with me – she always took the time to make sure that I felt safe and comfortable before we started. I can never be more grateful to Karen and I highly recommend her to anyone who needs help.

Thank you for everything! Abdulla

“In het midden van mijn winter, leerde ik uiteindelijk dat in mij een onoverwinnelijke zomer leeft .” Albert Camus

“In het midden van mijn winter, leerde ik uiteindelijk dat in mij een onoverwinnelijke zomer leeft .” Albert Camus

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

  Je naam (verplicht)

  Je email (verplicht)

  Je telefoonnummer (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Je bericht (verplicht)

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

  “Seeing Karen is one of the best decisions I’ve ever made. I was in a time of deep personal crisis and, with my life being scattered across the globe, I needed to be able to count on my sessions no matter what. I decided to give virtual sessions a shot. From the first session I felt I was treated with Karen’s full attention and care. Karen had an uncanny ability to understand complex situations, dynamics and emotions very well and very fast, allowing me to make the most of my time with her. I wanted to be like so many people I’d come across who were able to speak of traumatic experiences without being overwhelmed or ashamed. Two years later, that’s me. I’ve come a long way in overcoming past traumas, unlearning limiting beliefs and gaining control over what drives me. But the best outcome is that I’ve finally accepted myself for who I am. Now I continue to see Karen no longer because I am in crisis but because there’s so much more to gain in this journey of personal growth. These days I’m completely redesigning my life to live in a way that’s true to myself. I couldn’t ask for a better therapist to help me succeed.”

  Alana

   Je naam (verplicht)

   Je email (verplicht)

   Je telefoonnummer (verplicht)

   Onderwerp (verplicht)

   Je bericht (verplicht)

   “Seeing Karen is one of the best decisions I’ve ever made. I was in a time of deep personal crisis and, with my life being scattered across the globe, I needed to be able to count on my sessions no matter what. I decided to give virtual sessions a shot. From the first session I felt I was treated with Karen’s full attention and care. Karen had an uncanny ability to understand complex situations, dynamics and emotions very well and very fast, allowing me to make the most of my time with her. I wanted to be like so many people I’d come across who were able to speak of traumatic experiences without being overwhelmed or ashamed. Two years later, that’s me. I’ve come a long way in overcoming past traumas, unlearning limiting beliefs and gaining control over what drives me. But the best outcome is that I’ve finally accepted myself for who I am. Now I continue to see Karen no longer because I am in crisis but because there’s so much more to gain in this journey of personal growth. These days I’m completely redesigning my life to live in a way that’s true to myself. I couldn’t ask for a better therapist to help me succeed.”

   Alana