Praktijk voor coaching, counseling en therapie

Leef je potentie ten volle, (Her)ontdek je kern en word wie je werkelijk ten diepste bent, Wees congruent in je communicatie, Werk met plezier en haal het beste uit jezelf

Ik werk met individuele cliënten, echtparen, gezinnen en teams in de hulpverlening.

Praktijk voor coaching, counseling en therapie

Leef je potentie ten volle, (Her)ontdek je kern en word wie je werkelijk ten diepste bent, Wees congruent in je communicatie, Werk met plezier en haal het beste uit jezelf

Ik werk met individuele cliënten, echtparen, gezinnen en teams in de hulpverlening.

Persoonlijke ontwikkeling en professionele groei

2023-09-26T13:22:58+00:00

Therapie

Het woord Therapie komt uit het Grieks en betekent behandelen van ziekten of verlichting van symptomen. Maar wat mij betreft hoef je niet ziek te zijn om beter te worden. Therapie is stilstaan bij jezelf.

2023-09-26T14:12:36+00:00

Counseling

Mijn manier van ‘counseling’ vond verdieping in het sjamanisme, een natuurlijke stroming waar ik al lang verbinding mee voel. Sjamanistische counseling is een intuïtieve methode om tot je innerlijk weten te komen.

2023-09-26T14:08:03+00:00

Coaching

Op de lange termijn functioneer je goed als je je eigen talenten, ambities en je eigen(zinnig)heid kan inzetten in je werk, terwijl je ook voldoet aan de taak- en functieomschrijving.

2023-10-04T17:22:17+00:00

Professionalisering

Supervisie biedt mentale en emotionele training die de praktijk van werken stuurt, die de werker bevrijdt van een vastgeroeste werkwijze en die hem/haar de kwaliteit biedt om adequaat, met zorg en moed, te handelen.

TESTIMONIALS

“Ik was op zoek naar een therapeut die over veel vakinhoudelijke kennis beschikt, die vanuit gelijkwaardigheid met mij een samenwerking wilde aangaan en die ook oog heeft voor wat er in het contact tussen ons onderling gebeurt. In Karen vond ik al deze dingen. Karen is opmerkzaam en heeft bijvoorbeeld snel door wanneer ik via Spel contact aanging. Daardoor ontstond er ruimte om te onderzoeken wat er daadwerkelijk speelde, waar ik bang of boos om was. Of verdrietig. Zo bleef ik niet enkel vanaf de “zijlijn” over mijn leven praten, maar keken we in de sessie vanuit de directe ervaring naar wat er speelde en wat de dieper gelegen betekenis is van de keuzes die ik maakte. Het is fijn om met iemand als Karen aan de slag te gaan met jezelf. Want naast al deze inzichten en ervaringen helpt Karen ook in te zien waar ik de verantwoordelijkheid kan pakken om mijn leven in te richten zoals ik dat wil. En wat ik daarbij nodig heb.”

Erik

“Karen heeft mij begeleid na een zeer turbulentie werkperiode waarin ik fundamentele vragen had over het pad dat ik wilde volgen, zowel in werk als op privévlak. Karen bood me een veilige plek waar ik de soms nog prille (en onzekere) gedachten en gevoelens kon toetsen . Samen met haar heb ik het vertrouwen gevonden om mijn pad te ontdekken.”

Sjoerd

“Een heel bijzondere ervaring! Ik ben niet ’thuis’ in sjamanisme maar dat bleek ook helemaal niet nodig. Ik was nieuwsgierig en werd reuze verrast door de intensiteit en zeggingskracht van de sessie.

De sessie is bijzonder opgebouwd en werkt heel krachtig.

  • Het is een diepgaande counselingssessie met Karen – waarin ze aanwezig is bij je reis. Het gesprek met haar vóór en na de reis gaf veel richting en betekenis.
  • Karen is heel warm, duidelijk en transparant: het maakte het heel vertrouwd om de reis aan te gaan.
  • Ik was verrast door de diepte van de sessie en de ervaringen in verschillende lagen van bewustzijn: beelden, geluiden, lichamelijke reacties, emoties. Inderdaad was ik op reis en maakte van alles mee in een wondere wereld.
  • Wat bleef was een duidelijke uitnodiging en aansporing die verder ging dan een nieuw inzicht over mezelf. Krachtig en liefdevol. Dat vond ik heel bijzonder om mee te maken. En het beklijft tot en met vandaag.

Karen is een heel ervaren begeleider en dat merk je in alles. Heel fijn voor elke ziel zou ik zo zeggen!”

Thera

Praktijk voor coaching en counseling Haarlem

“In mijn vaderland én in mijn moederland was ik een buitenstaander. Ik heb dat met vallen en opstaan omgezet in leven met de rijke optelsom van twee culturen. Ik kan je goed helpen als je worstelt met transgenerationele problematiek en/of je etnische identiteit.”