Kosten

Het intakegesprek duurt 5 kwartier en is kosteloos. Je ontvangt een verslag en bepaalt of je al dan niet een therapietraject start. Indien je besluit tot het aangaan van therapie wordt het intakegesprek in rekening gebracht als een eerste sessie. De kosten bedragen 90 euro per bijeenkomst van een uur. Online sessies duren 50 minuten tot een uur. Gesprekken met twee of meer mensen kosten 135 euro en duren 5 kwartier.
Je ontvangt maandelijks een rekening voor de gesprekken en betaalt deze binnen 14 dagen.

Sjamanistische counseling kost 235 voor een eenmalige of de eerste sessie, die een duur heeft van 2,5 tot 3 uur.
Vervolgsessies duren 2 uur en kosten 180 euro.

Voor coachtrajecten geldt dat er een kosteloos intakegesprek wordt gevoerd, waarna een offerte wordt aangeboden.
Het downloaden van een artikel via de links van uitgeverij Kloosterhof kost 1,95 per artikel.

Vergoeding

Ik ben geregistreerd bij de NFG binnen de vakgroep VPMW en bij het registratie instituut RBCZ. Afhankelijk van je afgesloten verzekering, mits je aanvullend verzekerd bent, wordt mijn counseling en therapie door de meeste verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Afzeggen of verzetten

Bij verhindering graag 24 uur vooraf bericht, om doorberekening van de gereserveerde tijd te vermijden.

Geheimhouding

De beroepsgroep van orthopedagoog, GZ-psycholoog en TA therapeut is aan geheimhoudingsplicht gebonden. Dit betekent dat gegevens over jou of van jou niet zonder meer aan derden zullen worden verstrekt.

Ethische code

Ik houd me aan de ethische code, zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging Orthopedagogiek (NVO), de Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse (NVTA), de Europese Association Transactional Analysis (EATA) en de International Association Transactional Analysis (ITAA)
Ook ben ik lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg ( NFG ) en de koepelorganisatie RBCZ.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt, stel ik het op prijs als je die met mij bespreekt. Indien dit niet lukt of we komen er niet uit, kun je een beroep doen op de klachtenfunctionaris van de NFG, volgens de Wkkgz, de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.