Coaching

Mijn specialisme is het coachen van medewerkers op individueel en teamniveau, binnen de (jeugd)hulpverlening en dienstverlening. Dit is het domein waar ik me het meest thuis voel en waar ik uit een bron van ervaring en kennis kan putten. Ik ondersteun hulp- en dienstverleners graag in het vinden van een manier van werken die hen plezier en vervulling brengt en die hen ook in staat stelt te groeien en ontwikkelen binnen het werk.

Systemische invalshoek

Een medewerker en een team functioneren binnen de context van een organisatie. Vanuit mijn systemisch werk heb ik ook oog voor de onderliggende verbanden en patronen waarbinnen een medewerker en team het werk moeten doen. Deze context wordt meegenomen als we samen aan de slag gaan.

Individuele coaching

Op de lange termijn functioneer je goed als je je eigen talenten, ambities en je eigen(zinnig)heid kan inzetten in je werk, terwijl je ook voldoet aan de taak- en functieomschrijving. Je werk goed doen én het voor jou juiste werk doen, zijn met elkaar verbonden in de zoektocht naar duurzaam werkplezier. Zit ik op de juiste plek? Hoe kunnen op deze plek mijn roeping, karakter en beroep samen het best tot hun recht komen? Bij deze zoektocht help ik je graag.

Individuele coaching is zinvol als je een antwoord wilt

vinden op onderstaande vragen:

 • Hoe ga ik om met lastige situaties?
 • Hoe kan ik helder communiceren en zorgen dat ik gehoord word?
 • Hoe vind ik een goede balans tussen geven en nemen, afstand en nabijheid?
 • Hoe legitimeer ik mijn werk ofwel hoe creëer ik mandaat om mijn werk op mijn manier binnen gestelde kaders te doen?
 • Hoe stel ik mijn grenzen en voorkom ik burn-out?
 • Hoe houd ik mezelf scherp en blijf ik me ontwikkelen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf op een integere manier als instrument inzet voor het welzijn van anderen?
 • Hoe haal ik plezier en geluk uit mijn werk?

Teamcoaching

Goedlopende samenwerking is belangrijk, voor het welbevinden van alle teamleden en om goede resultaten te behalen. In de hulpverlening zijn goede samenwerkingen zo mogelijk nog belangrijker, want hier staat het welzijn van cliënten voorop.

Wanneer kan je als team baat hebben bij teamcoaching?

 • Je vormt een nieuw team en wil samen op zoek naar een werkproces dat bij het team past, met respect voor de verschillende culturen die de teamleden afzonderlijk met zich meebrengen
 • Je bestaande team staat voor ingrijpende vernieuwing en verandering en gaat op zoek naar een nieuwe manier van werken.
 • Je merkt dat je in het team niet dezelfde taal spreekt, een andere invulling geeft aan bepaalde taken of een fundamenteel verschillende kijk hebt op de visie en missie.

Kortom: als je als team optimaal, respectvol en plezierig wilt samenwerken én ook als je als goed draaiend team in beweging wil blijven.

Bij teamcoaching gaat de aandacht uit naar:

 • Verbinden van het primaire proces en de resultaten met de mensen en de cultuur. Geweldloze communicatie versterkt de onderlinge verbinding van teamleden.
 • Verhelderen van besluitvormingsprocessen: zijn ze helder vastgelegd, hoe worden ze geëvalueerd, wordt er gebruik gemaakt van feedback en feed forward?
 • Vertrouwen: durft elk teamlid zichzelf te laten zien en worden er geen spelletjes gespeeld?
 • Verantwoordelijkheid: neemt ieder teamlid de eigen verantwoordelijkheid vanuit het hier en nu, in plaats van de vertrouwde (gezins)rol op zich te nemen?
 • Veranderen: kan het team meebewegen zodat het werk doelmatig en efficiënt wordt uitgevoerd?
 • Veelkleurigheid: is het team divers genoeg van samenstelling om nieuwsgierig naar elkaar te blijven, elkaar uit te dagen en het zelf-reflecterend vermogen van ieder teamlid te prikkelen? Wordt in het team ook de stem van de minderheid gehoord?

Ben je geïnteresseerd in teamcoaching? Neem dan contact met mij op om te ontdekken hoe ik je team kan ondersteunen.

“Vraag jezelf niet af wat de wereld nodig heeft.
Vraag je liever af wat het is waardoor jij
tot leven komt en wat je gelukkig maakt
en breng dat in de wereld.
Want wat de wereld nodig heeft,
zijn mensen die tot leven zijn gekomen.”
Harold Thurman Whitman

“Vraag jezelf niet af wat de wereld nodig heeft.
Vraag je liever af wat het is waardoor jij
tot leven komt en wat je gelukkig maakt
en breng dat in de wereld.
Want wat de wereld nodig heeft,
zijn mensen die tot leven zijn gekomen.”
Harold Thurman Whitman

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

  Je naam (verplicht)

  Je email (verplicht)

  Je telefoonnummer (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Je bericht (verplicht)

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

  “De training die ons team volgde bij Karen was heel waardevol en gaf ons inzicht in waar wij nu staan en waar we met elkaar naar toe willen. Vanuit een veilige setting werd er ruimte gecreëerd voor meer helderheid over de onderlinge verhoudingen en verschillen.”

  Jose

   Je naam (verplicht)

   Je email (verplicht)

   Je telefoonnummer (verplicht)

   Onderwerp (verplicht)

   Je bericht (verplicht)

   “De training die ons team volgde bij Karen was heel waardevol en gaf ons inzicht in waar wij nu staan en waar we met elkaar naar toe willen. Vanuit een veilige setting werd er ruimte gecreëerd voor meer helderheid over de onderlinge verhoudingen en verschillen.”

   Jose