Algemene voorwaarden

Kosten:

Het intakegesprek duurt 5 kwartier en is kosteloos. Je ontvangt een verslag en bepaalt of je al dan niet een therapietraject start. Indien je besluit tot het aangaan van therapie wordt het intakegesprek in rekening gebracht als een eerste sessie. De kosten bedragen 90 euro per bijeenkomst van een uur. Online sessies duren 50 minuten tot een uur. Gesprekken met twee of meer mensen kosten 135 euro en duren 5 kwartier. Je ontvangt maandelijks een rekening voor de gesprekken en betaalt deze binnen 14 dagen.

Vergoeding

Sjamanistische counseling kost 235 voor een eenmalige of de eerste sessie, die een duur heeft van 2,5 tot 3 uur.
Vervolgsessies duren 2 uur en kosten 180 euro.

Voor coachtrajecten geldt dat er een kosteloos intakegesprek wordt gevoerd, waarna een offerte wordt aangeboden.

Afzeggen of verzetten:
Bij verhindering graag 24 uur vooraf bericht, om doorberekening van de gereserveerde tijd te vermijden.

Geheimhouding
De beroepsgroep van orthopedagoog, GZ-psycholoog en TA therapeut is aan geheimhoudingsplicht gebonden. Dit betekent dat gegevens over jou of van jou niet zonder meer aan derden zullen worden verstrekt.

Ethische code:
Ik houd me aan de ethische code, zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging Orthopedagogiek (NVO), de Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse (NVTA), de Europese Association Transactional Analysis (EATA) en de International Association Transactional Analysis (ITAA)
Ook ben ik lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg ( NFG ) en de koepelorganisatie RBCZ.

Klachtenregeling:
Indien je een klacht hebt, stel ik het op prijs als je die met mij bespreekt. Indien dit niet lukt of we komen er niet uit, kun je een beroep doen op de klachtenfunctionaris van de NFG, volgens de Wkkgz, de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.