Werkwijze
bullet spacer Samenwerkingsafspraken spacer
bullet   Concepten  
bullet   Hier en nu  
bullet   Taal erbij  
bullet   Vertrouwen  

Samenwerkingsafspraken
Mijn ervaring is dat het prettig is te starten met het samen vaststellen waar je aan wil werken, wat je wil bereiken en wanneer je tevreden bent. Dit leggen we vast als een leidraad voor de contacten.

Ook is het goed om samen vast te stellen op welke manier we met elkaar omgaan: Wat kun je van mij verwachten, welke afspraken werken goed, hoe gaan we om met mogelijke irritaties en misverstanden. Ik streef naar een open contact.

Concepten:
In mijn werk neemt de Transactionele Analyse (T.A.) een grote plaats in: het is een theorie over de persoonlijkheid, communicatie en verandering waarmee je je zelfbewustzijn en zelfinzicht kunt vergroten.
Ik ga er vanuit dat iedereen  kan denken. Ik deel met jou een aantal T.A. concepten die gelden als uitgangspunt voor het kijken naar en oefenen met bepaalde situaties. Dat betekent dat ik soms ook uitleg geef, maar ik beschouw jou als de deskundige over je eigen leven.

Hier en nu:
In het contact dat we samen hebben valt van alles te beleven. Je kunt een bepaalde lichaamshouding aannemen, je adem vasthouden of het gezicht van iemand anders op mij plakken. Deze dingen beschouw ik als informatie en maak ik tot onderwerp van gesprek.

Taal erbij:
Ik maak gebruik van tafelopstellingen met duplopoppetjes om door middel van beelden samen te onderzoeken hoe zaken in elkaar steken en waar mogelijk  kansen tot verandering liggen. 

Vertrouwen:
Ik voel me vereerd door het vertrouwen dat cliënten mij geven. 
In de beginfase zal ik expliciet aandacht besteden aan het wederzijdse vertrouwen. Verder blijft gedurende het hele traject de samenwerking en het vertrouwen een onmisbare basis.
We starten met een intakegesprek. Ik zal je dan expliciet vragen of je je voldoende gezien en gehoord voelt; ook zal ik een inschatting maken of ik mij voldoende toegerust voel om je te helpen verder te komen.

 

 


"Ik geloof
Dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
Dan door de ander
Te worden gezien
Te worden gehoord
Te worden begrepen en aangeraakt"
Virginia Satir
lijn
logonfg
logonfg
Lambrecht van Dalelaan 43 - 2015 ER Haarlem
Tel: 0681956998 - Email: info@karenbruyn.nl