Voor wie ben ik:
Ik werk met individuele cliënten, echtparen, ouder met opvoedvragen en gezinnen. Met volwassenen en jongeren. Ook richt ik mij op mensen met een Indische achtergrond.

Met welke vragen kun je bij mij terecht:
Als je je bezig houdt met vragen zoals: wat voor persoon ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten, hoe wil ik dat mijn toekomst eruit ziet? Hoe kan ik zo in het leven staan dat ik uit het karrespoor stap waar ik in loop en meer opties ontwikkel?

Als het leven je zwaar valt en je lichter, plezieriger in het leven wilt staan en wilt genieten van wat er is. We onderzoeken samen op welke manier oude patronen je een dienst hebben bewezen, wat waardevol is om te behouden en wat je toe wil voegen om je kwaliteit van leven te verbeteren.

Als je kind een speciale aanpak nodig heeft en alledaagse opvoedvaardig-heden niet volstaan. Het kan een zoektocht betekenen hoe je dit kind met zijn eigen persoonlijkheid en met de kenmerken van een stoornis het beste kunt grootbrengen, met een gezonde balans tussen laten ontwikkelen en begrenzen.

Als je plezierig wilt omgaan met elkaar binnen je partnerrelatie of gezin en je bent elkaar kwijtgeraakt. We onderzoeken hoe je de goede intenties die een ieder heeft weer kunt (h)erkennen en hoe je belemmerende communicatiepatronen kunt doorbreken.

Als je Indische achtergrond betekenis voor je heeft en je niet weet welke.
Vanuit mijn Indische achtergrond ben ik bekend met de worsteling om overal en nergens bij te horen, te zoeken naar mijn afkomst en te leven in meerdere culturen. Vanuit mijn ervaring bied ik een plek waar je je eigen identiteit en behoeften kunt onderzoeken en vorm geven.

Als je last hebt van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, slecht slapen, benauwdheid waarvoor tot op heden geen medische verklaring gevonden kan worden. Als chronische pijn en vermoeidheid je in de weg zitten.

Als je plezierig wilt werken en duurzame oplossingen wilt vinden voor dilemma’s binnen je werk.
Thema’s die veelal een rol spelen: hoe vind ik een goede balans tussen geven en nemen, afstand en nabijheid, hoe stel ik mijn grenzen, met andere woorden: hoe voorkom ik burn-out? En natuurlijk ook: hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf blijf ontwikkelen?

Ik kan je niet helpen als er sprake is van:

  • Ernstige seksuele problemen, ernstige eetproblemen, ernstige verslavings- problematiek.
  • Psychiatrische aandoeningen die langdurige behandeling nodig hebben, waarbij continue ondersteuning van een psychiater vereist is.

 

 

 

 


“Geef mij de rust om te aanvaarden
wat ik niet kan wijzigen
Geef mij de moed om te wijzigen wat ik niet kan aanvaarden
Geef mij de wijsheid om het
onderscheid te maken tussen beide”
Fransiscus van Assisi
lijn
logonfg
logonfg
Lambrecht van Dalelaan 43 - 2015 ER Haarlem
Tel: 0681956998 - Email: info@karenbruyn.nl