Visie
bullet spacer Waarde van werkspacer
bullet   Eigen kracht
bullet   Verantwoordelijkheid
bullet   Verbinding met anderen

Waarde van werk
Werk maakt vaak een belangrijk onderdeel uit van ons leven.
Op de lange termijn functioneer je goed als je je eigen talent en eigenheid kan inzetten in je werk, terwijl je ook voldoet aan een taak en functie omschrijving. Dat betekent dat je het best werk kan doen dat past bij wie je bent, je talent en je ambitie. Je werk goed doen en het goede werk doen zijn dus met elkaar verbonden. Dat kan een zoektocht betekenen.
Zit ik op de juiste plek, hoe kan ik op deze plek mijn roeping en beroep beide tot hun recht laten komen? Vrij naar Lenette Schuijt, Spiritualiteit werkt in je werk.

Eigen kracht
In mijn werk als hulpverlener heb ik diep respect gekregen voor de veerkracht van mensen om moeilijke situaties te verdragen en positief te veranderen. Ook blijven mensen vaak beschikken over hun sterke kanten; die wil ik aanspreken en ik volg de manier die mensen kiezen om deze sterke kanten in te zetten om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Het ontdekken van de sterke kanten is een proces van samenwerking, waarbij ik er vanuit ga dat er een gelijkwaardig contact is.
Dat betekent niet dat ik geen mening heb en die zal ik ook zeker gevraagd en ongevraagd geven, maar het is niet aan mij om te bepalen wat die waard is...

Verantwoordelijkheid
Ieder mens streeft naar geluk. Ik denk dat het belangrijk is om te leren accepteren wat er is en te zijn met wat is, om geluk te bereiken. Tegelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven: Ieder mens kan leren zichzelf te vertrouwen, eigen besluiten te nemen, gevoelens te uiten en open te communiceren.

Het onhandige van mens zijn is dat je er eerst bent, en dat je vervolgens zelf moet uitvinden wat je bestemming is. Van jongs af aan geef je antwoord op de vraag: Wat moet ik met mensen als jullie in een wereld als deze? De logica waarmee je de antwoorden hebt bedacht, stamt uit je kindertijd. Dat betekent dat je beste keuze van vroeger, toen en daar, op dit moment veelal niet meer helemaal voldoet. Iedereen heeft zijn of haar eigen unieke stijl en het vermogen om op elk moment oude besluiten te veranderen en nieuwe besluiten te nemen.

Verbinding met anderen
Geen mens leeft op een eiland. Zelfs als je geen enkel contact onderhoudt en compleet geïsoleerd zou leven, dan nog draag je de verhalen, uitspraken, meningen, verwijten, opdrachten van belangrijke anderen in je mee. Je gezin van herkomst is een verzameling van belangrijke anderen.
In het contact met familie en gezinsleden zitten bepaalde wetmatigheden: zo is er loyaliteit, de balans van geven en nemen, ordening en verstrikking. Het onderzoeken en erkennen van deze wetmatigheden helpt om de weg vrij te maken naar autonomie.

 

 

 

"In het midden van mijn winter, leerde ik uiteindelijk
dat in mij
een onoverwinnelijke
zomer leeft"
Albert Camus
lijn
logonfg
logonfg
Lambrecht van Dalelaan 43 - 2015 ER Haarlem
Tel: 0681956998 - Email: info@karenbruyn.nl