Teamcoaching
Voor nieuw op te zetten teams, voor teams die al jarenlang samenwerken en gezamenlijk een transitie moeten doormaken, voor teams die beter zouden willen samenwerken, voor goed draaiende teams die zich willen blijven ontwikkelen.

Met welke vragen kun je bij mij terecht
Als je een nieuw team bent en samen op zoek gaat naar een werkproces. Of als je al werkend merkt dat je niet dezelfde taal spreekt, niet dezelfde invulling geeft aan bepaalde taken, een andere kijk hebt op je visie en missie.
Kortom, als alle ingrediënten aanwezig zijn, zoals boter, suiker, meel, eieren en appels met kaneel, en het maar geen taart wil worden.

Als je een bestaand team bent en voor vernieuwingen en veranderingen staat die vragen dat je met elkaar een nieuw recept uitvindt.

Als je merkt dat de samenwerking niet constructief verloopt, terwijl alle teamleden van goede wil zijn. Kortom, als de appels toch wat zuur dreigen te raken.

Mijn aandacht richt zich op:

Teamvorming:

  • geweldloze communicatie: voelt ieder teamlid zich voldoende gehoord, gezien en gerespecteerd
  • zindelijke communicatie: worden er geen spelletjes gespeeld en durft iedere teamlid voor zichzelf te gaan staan
  • effectieve communicatie; lopen besluitvormings- en feedbackprocessen bevredigend
  • diversiteit: is er voldoende diversiteit binnen teams en wordt die voldoende benut
  • teamrollen: je eerste team was je gezin van herkomst en welke rol had je daar en neem je nu nog op je

Inhoudelijke ontwikkeling:

  • verloopt casuïstiekbespreking voldoende effectief
  • wordt zelfreflectie voldoende gestimuleerd
  • maakt ieder teamlid voldoende gebruik van de oplossingsgerichte benadering
  • is het team zich bewust van parallelle processen met de klantbenadering
"Wie het kleine ziet heeft inzicht.
Wie in zachtheid verblijft, heeft kracht."
Lao-tse
lijn
logonfg
logonfg
Lambrecht van Dalelaan 43 - 2015 ER Haarlem
Tel: 0681956998 - Email: info@karenbruyn.nl