Voorwaarden

Kosten:
Het intakegesprek duurt een uur en is kosteloos. Je ontvangt een verslag en bepaalt of je al dan niet een counselingstraject start. Indien je besluit tot het aangaan van counseling wordt het intakegesprek in rekening gebracht. De kosten bedragen 85 euro per bijeenkomst van 5 kwartier gedurende de gehele looptijd van het traject. Gesprekken met twee of meer mensen kosten 110 euro en duren ongeveer anderhalf uur.
Je ontvangt maandelijks een rekening voor de gesprekken en betaalt deze binnen 14 dagen.

Vergoeding:
Ik ben geregistreerd bij de NFG binnen de vakgroep VPMW en bij het registratie instituut RBCZ. Afhankelijk van je afgesloten aanvullende verzekering wordt mijn counseling en therapie door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

De nieuwe vergoedingen en premies voor psychosociale therapie in 2016 zijn inmiddels bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars. Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: www.zorgwijzer.nl

Voor coachtrajecten geldt dat er een kosteloos intakegesprek wordt gevoerd, waarna een offerte wordt aangeboden.
Vergoeding van coachwerkzaamheden is niet mogelijk.

Afzeggen of verzetten
Bij verhindering graag 24 uur vooraf bericht, om doorberekening van de gereserveerde tijd te vermijden.

Geheimhouding
De beroepsgroep van orthopedagoog en TA therapeut is aan geheimhoudingsplicht gebonden. Dit betekent dat gegevens over jou of van jou niet zonder meer aan derden zullen worden verstrekt.

Ethische code
Ik houd me aan de ethische code, zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen, de Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse (NVTA) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Klachtenregeling:
Als je een klacht hebt, stel ik het op prijs als je die met mij bespreekt. Indien dit niet lukt of we komen er niet uit, kun je een beroep doen op het NVTA of het NFG.

 

“Het is nooit te laat om te worden wie je had kunnen zijn”
George Eliot

lijn
logonfg
logonfg
Lambrecht van Dalelaan 43 - 2015 ER Haarlem
Tel: 0681956998 - Email: info@karenbruyn.nl